Privacy beleid van onze webshop

 

Belle Molina spitst zich erop toe om transparant te werk te gaan en respectvol om te gaan met uw persoonlijke gegevens. Dit privacy beleid heeft betrekking op de verwerking van uw persoonsgegevens binnen Belle Molina. Tijdens alle interactie tussen u als persoon en onze zaak Belle Molina nemen wij uw privacy ernstig.

 

Via dit privacy beleid willen wij u zo goed mogelijk uitleggen welke persoonlijke gegevens we van u trachten te verzamelen, waarom we deze willen verzamelen, hoe we deze verwerken, en hoe we hiermee omgaan. Persoonlijke gegevens zijn enkel beschikbaar voor de zaakvoerders en de medewerkers van Belle Molina, en worden nooit openbaar gemaakt of verkocht aan derden.

Bij het plaatsen van een order geeft u als klant persoonlijke gegevens door zoals naam, email adres, kaartnummers,… Wij gaan er dan ook van uit dat u ermee instemt deze gegevens te gebruiken voor deze handelingen.

Belle Molina verwerkt de verkregen persoonsgegevens, rekening houdende met de beginselen waaraan elke gegevensverwerking moet voldoen, met name: 

  1. De persoonsgegevens worden verwerkt op een wijze die ten aanzien van de betrokkene rechtmatig, behoorlijk en transparant is.
  2. De persoonsgegevens worden slechts verzameld voor welbepaalde, uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigde doeleinden. Belle Molina verwerkt deze niet verder op een met die doeleinden onverenigbare wijze. 
  3. De persoonsgegevens moeten toereikende zijn, ter zake dienend en beperkt tot wat noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt (minimale gegevensverwerking).
  4. De persoonsgegevens moeten juist zijn en zo nodig worden geactualiseerd.


Belle Molina neemt alle redelijke maatregelen om de persoonsgegevens die - gelet op de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt - onjuist zijn, onverwijld te wissen of te rectificeren.

 

 

Volgende gegevens zullen worden opgeslagen;

Persoonlijke gegevens, hieronder verstaat Belle Molina alle gegevens die betrekking hebben om een persoon te kunnen identificeren. Deze gegevens worden doorgegeven wanneer deze persoon bijvoorbeeld een account aanmaakt of het contactformulier invult op onze webshop. Alle gegevens die Belle Molina verzamelt kunnen elkaar een aanvulling geven om onze diensten beter af te stemmen op uw persoonlijke behoeften.

Wanneer u telefonisch contact opneemt is het niet de bedoeling dat hierbij gegevens worden uitgewisseld. Gegevens worden uitsluitend verzameld indien deze noodzakelijk zijn voor de uitvoering van uw order.

Bij het aanmaken van uw account en het plaatsen van een bestelling kan er voor u een factuur worden opgemaakt. Hiervoor zullen onderstaande gegevens worden verzameld en op uw factuur worden vermeld.

Naam en voornaam

Telefoon of GSM- nummer

E-mail adres

Adres gegevens; straatnaam en huisnummer, postcode en gemeente

Land

 

 

Bij het online betalen van bestellingen op onze webshop, kunt u worden doorverwezen naar partijen waarmee wij samenwerken voor de online betalingen, zoals Mollie.

In dit proces geeft u Mollie toegang tot persoonlijke gegevens, Belle Molina is niet verantwoordelijk voor de manier waarop Mollie hiermee omgaat.

Bij verzending maken wij gebruik van onze tussenpartner Mollie.

Ook hier wordt Belle Molina niet verantwoordelijk gesteld voor de manier waarop Mollie met uw persoonsgegevens omgaat. 

Door de informatie en diensten op de websop van Belle Molina te gebruiken, gaat u akkoord met ons privacy beleid en de voorwaarden die wij hierin hebben opgenomen.

 

 

Belle Molina met maatschappelijke zetel te Bosstraat 9, 9968 Oosteeklo, ingeschreven bij het KBO onder nummer   BE0758.853.863 is verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens.

Deze webshop zal worden beheerd door Vanity Bauwens, zij werd aangesteld om deze gegevensbescherming te waarborgen binnen onze onderneming.

   Vanity Bauwens
     Gsm: 0032472730286                    Woonachtig te Oosteeklo

                            info@belle-molina.be